Tomáš a SK Energy Team v TA3 a STV3

Predstavenia nášho tímu sa zúčastnili aj televízne štáby TA3 a STV3, v nalsedujúcom článku si môžete pozrieť relácie, v ktorých boli reportáže práve z predstavenia SK Energy Teamu odvysielané

Relácia ŠPORT z 18. 3.2001 TA3 na: kliknite sem… Tomášov vstup je v čase 14:50

Relácia GRID z 26. 3.2011 na STV3: kliknite sem… Tomášov vstup je v čase 12:25